เปิดรับสมัครและคัดเลือก บุคคลเข้าโครงการอาชีวะ สร้างช่างฝีมือ รุ่นที่4 ประจำปีการศึกษา 2564

 • หลักสูตรอาชีพระยะสั้น(ซอยผมชายฟรีสไตส์)
  หลักสูตรอาชีพระยะสั้น(ซอยผมชายฟรีสไตส์)
 • เปิดการฝึกอบรมหลักสูตรอบรมผู้สัมผัสอาหาร ผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
  เปิดการฝึกอบรมหลักสูตรอบรมผู้สัมผัสอาหาร ผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
 • การอบรมวิชาชีพเฉพาะหลักสูตร งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
  การอบรมวิชาชีพเฉพาะหลักสูตร งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
 • โครงการพัฒนาธุรกิจชุมชม (ขนมข้าวเหนียวแก้ว ข้าวเหนียวแดง ข้าวเหนี่ยวมูล)
  โครงการพัฒนาธุรกิจชุมชม (ขนมข้าวเหนียวแก้ว ข้าวเหนียวแดง ข้าวเหนี่ยวมูล)
 • มอบประกาศนียบัตรวิชาชีพเฉพาะหลักสูตร แก่ทหารประจำการ
  มอบประกาศนียบัตรวิชาชีพเฉพาะหลักสูตร แก่ทหารประจำการ
 • บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม
  บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม
 • กิจกรรม Big Cleaning Day
  กิจกรรม Big Cleaning Day
 • หลักสูตรอาชีพระยะสั้น(ซอยผมชายฟรีสไตส์)
  หลักสูตรอาชีพระยะสั้น(ซอยผมชายฟรีสไตส์)

โปรดป้อนที่อยู่อีเมลที่เชื่อมโยงกับบัญชีผู้ใช้ของคุณ ชื่อผู้ใช้ของคุณจะถูกส่งไปยังที่อยู่อีเมลโดยการแนบไฟล์